Danmarks førende inden for osteopati

LIDER DU AF KNÆSMERTER?

Knæsmerter er en af de hyppigste skader, og det anslås, at omkring 15 % af den danske befolkning har en eller anden form for knæskade.

De typiske knæsmerter som vi ser på vores klinikker er i forbindelse med løb og sport generelt.

Når man har knæproblemer, skader og smerter mærkes det oftets ved bøjning af knæet, men man kan også knæsmerter på ydersiden, knæsmerter på inderside eller knæsmerter bagpå knæet, Der er typisk forskellige årsager til smerterne og et bredvifte af diagnoser.

Grundet knæets position mellem hoften og foden, skal det kunne modstå store kræfter i mange retninger.

Netop derfor er knæet sårbart overfor skader, ikke kun i sportssammenhænge, men også under daglige aktiviteter. Det anslåes at omkring 15 % af den danske befolkning har en eller anden form for knæskade. Der findes mange typer knæskader, her under er de hyppigste beskrevet og i sidste afsnit kan du læse om hvordan man behandler knæproblemer osteopatisk.

LØBERKNÆ

Løberknæ, runners knee, ondt i knæet, smerter på ydersiden af knæet, ondt på ydersiden af knæet, overbelastningskade knæ, knæsmerter, smerter ved løb, løbeskader. Der findes et væld af betegnelser for løbeknæ.

Knæproblemer fra et løberknæ opstår ved gentagne ensformede bevægelser i knæleddet. Især i sportgrene som cykling og løb opstår der løberknæ. Når vi bruger knæet glider det kraftige senebånd (tractus iliotibialis) hen over ydersiden af lårbensknoglen lige over knæet. Ved overbelastning kan der opstå betændelse i senen eller i den underliggende slimsæk. Tilstanden mækes som langsomt indsættende smerter udvendigt på knæet med forværring ved tryk, udspænding af udvendige senebånd (tractus iliotibialis) og løb. Det er typisk at jo længere tid man presser sig, desto større smerte vil der opstå de efterfølgende dage.

ÅRSAGER TIL LØBERKNÆ

Skaden udløses ved ensartede belastninger. Mange faktorer spiller ind på løber knæ og som osteopater undersøger vi og behandler vi altid bækken og hofte, samt fod og ankel led. Manglede bevægelse i et eller flere af de nævnte led vil kunne medføre skade i knæet.

BETÆNDT SLIMHINDEFOLD (PLICA)

Selve knæleddet er indvendigt beklædt med en ganske tynd ledhinde. I ledhinden kan dannes 4 ledhindefolder (plica’er). Hvis der sker en afklemning af eller en blødning i slimhindefolden, vil denne blive  betændt (inflammeret) og efterhånden give smerter.

Tilstanden opleves som en trykken omkring og over knæskallen, som ofte jager.

Længere løbeture og intervaller kan give inflammation og væskeansamling i knæet. Tilstanden kan også opstå pludseligt ved bestemte bevægelser.

Hvis en flig af slimhindefolden kommer i klemme kan knæet låse, og tilstanden kan derfor ofte forveksles med meniskskader.

SPRINGERKNÆ

Vores store lårmuskel, rectus femoris, som består af 4 mindre muskler, udspringer fra hoften og fæster sig på øvre kant af knæskallen. Knæskalssenen (ligamentum patellae) forbinder den nedre kant af knæskallen med øverste forreste del af skinnebenet.

Gentagne ensformige belastninger af knæskalssenen som f.eks spring eller spark medfører mikroskopiske småbristninger ved knæskalssenefæstet på nedre kant af knæskallen.

Tilstanden opleves ved smerter under knæskallen eller ved nedre kant af knæskallen.

Tilstanden forværres ved forsat aktivitet trods smerter og opstår der efterhånden en kronisk betændelse i senen og det vil til sidst være umuligt at forsætte med aktivitet.

- BOOK TID ONLINE KLIK HER

- KONTAKT CPH OSTEOPATI 93888303

- AFDELINGER: AMAGER | BIRKERØD | BALLERUP | HELSINGØR | KØGE

Københavns dygtigste osteopater. Knæspecialister til ondt i knæet eller knæsmerter. Exsperter i knætræning og genoptræning. Knilikker i Ballerup, Køge, og på Amager

MENISK SKADER

I knæet har vi to menisker den inderste og den yderste (medial og lateral). Meniskerne er placeret mellem overbens knoglen femur og og underbensknoglen tibia.

Meniskerne holdes fast på underbensknoglen af forskellige ledbånd. Blodforsyningen til meniskerne er ikke specielt god og der er kun reel blod forsyningen i yderkanten af meniskerne.

Dette medfører at problemer med menisken tager lang tid om at hele og ofte kan en skade på menisken dybt inde i knæet ikke heles naurligt. Oftet ses operationer ved meniskskader, men nyere forskning viser at meniskskader i mange tilfælde kan trænes væk. Meniskernes overordmede funktion er trykfordele og at sørge for at lårbensknoglen og underbensknoglen og sikre skabilitet af knæet. Der kan opstå funktonelle problemer med meniskerne hvor de kan blokere og sætte sig i spænd pga spændt baglår muskulatur. I sådanne tilfælde oprstår der menisk smerter som kan forveksles med strukturelle skader. Dette kan behandles osteopatisk

KNÆSKADER, MENISK SKADE, LØBERKNÆ, SPRINGERKNÆ MM. OG OSTEOPATISK BEHANDLING

Knæskader skyldes ofte nedsat bevægelse, gamle skader eller arvæv i enten ankel. hofte, bækken eller ryg. Over 85% af knæskader der ikke involverer et uheld, har deres årsag i andre steder i kroppen.  Det kan i visse tilfælde også være problemer med blodsystemet (hjerte, lunger, nyrer m.m.) og fordøjelsessystemet (lever, mave, tarme m.m.) der er årsag til at knæ problemet opstår.

Disse systemer har blandt andet som hovedformål, at hjælpe med restitution og heling af skader, og fungerer de ikke optimalt, vil der værre større risiko for en overbelastning eller en kronisk inflammations tilstand. Du kan læse om hvilke teknikker en osteopat bruger her:


Osteopatisk behandling af knæproblemer tager udgangspunkt i årsagerne til smerterne som kan være multifaktuelle og derfor undersøger osteopaten hele kroppen og korrigerer der hvor det findes nødvendigt.


Vi er specialister i knæ, vores osteopater er også uddannede fysioterapeuter og vi har derfor også lang erfaring med korrekt genoptræning og øvelser både som del i et rehabiliteringsforløb men også som del af forebyggelsen.


Er du i tvivl om hvorvidt vi kan hjælpe med dine knæsmerter så kontakt os gerne i dag. Klik her:

HVAD SIGER VORES KLIENTER OM OS

Det siger vores kunder
Susanne Falk Lorentzen

Nemt at få tider, god behandling og jeg kan varmt anbefale Dzenis som ikke kun sørgede for at mine smerter forsvandt, men også forklarede årsag og de behandlinger han udførte. Tak for et fint forløb. Mvh Susanne

(Translated by Google)
Easy to get appointments, good treatment and I can highly recommend Dzenis, who not only made sure that my pain disappeared, but also explained the cause and the treatments he carried out. Thank you for a nice course. Etc. Susanne

Se mere
1 år siden
Cecilie T (CT)

Fantastisk behandling!

(Translated by Google)
Fantastic treatment!

Se mere
1 år siden
Anne-Sofie Kristoffersen

Havde en rigtig god og meget behagelig oplevelse hos Cph osteopati. Blev mødt med empati, ro og en meget professionel behandler. Tak for det. Kan varmt anbefale dette sted.

(Translated by Google)
Had a really good and very pleasant experience at Cph osteopathy. Was met with empathy, calmness and a very professional therapist. Thank you. Can highly recommend this place.

Se mere
1 år siden
Nanna Moos

Min inderligste anbefaling går hertil - Matti. Matti har givet mig min hverdag tilbage efter et forløb i trygge hænder i en rolig atmosfære. Det er rart at blive mødt i øjenhøjde med en faglighed og medmenneskelighed SÅ fin. Jeg er kommet i stærk bedring med et resultat af et markant fald i sygedage efter, at Matti har behandlet mine mavesmerter. Det her sted var mit sidste forsøg på bedring. Jeg valgte Matti ud fra hans gode anmeldelser og hans beskrivelse af sig selv på hjemmesiden- som jeg kun kan være enig i. Matti fandt en sammenhæng, hvor jeg havde ubalance, som tidligere behandlere i sundhedssystemet ikke kunne. Jeg ved, hvor jeg kan finde Matti, såfremt problemer igen mod forventning og håb skulle opstå. Alt i alt, en god oplevelse. 🙏🏼 :)

(Translated by Google)
My heartiest recommendation goes here - Matti. Matti has given me back my everyday life after a course in safe hands in a calm atmosphere. It is nice to be met at eye level with such fine professionalism and humanity. I have made a strong recovery with a significant reduction in sick days as a result after Matti treated my abdominal pain. This place was my last attempt at recovery. I chose Matti based on his good reviews and his description of himself on the website - which I can only agree with. Matti found a context where I had an imbalance that previous practitioners in the health system could not. I know where I can find Matti, should problems arise again against expectation and hope. Overall a good experience. 🙏🏼 :)

Se mere
2 år siden
Katrine Borres Jensen

Jeg har været rigtig glad for at komme hos CPH osteopati.
Matti er fagligt super dygtig og også en enormt behagelig person. Han har en rigtig god fornemmelse for mit forhold til min krop og tilpasser behandlingen derefter.
Mit problem viste sig i sidste ende at kræve en operation, så det blev ikke som sådan ”løst” hos Matti, men han har været en kæmpe hjælp i processen med at nå frem til den løsning og i beslutningen om, hvorvidt jeg skulle takke ja til operation – igen med en rigtig fin fornemmelse for mit personlige udgangspunkt og mine behov. Jeg har virkelig følt mig set og forstået.
Jeg er ikke i tvivl om, at det er Matti jeg går til, næste gang jeg har behov for hjælp.

(Translated by Google)
I have been very happy to come to CPH osteopathy.
Matti is professionally super skilled and also an enormously pleasant person. He has a really good feel for my relationship with my body and adapts the treatment accordingly.
My problem turned out to require surgery in the end, so it wasn't "solved" as such with Matti, but he has been a huge help in the process of reaching that solution and in deciding whether I should accept for surgery - again with a really good feeling for my personal starting point and my needs. I really felt seen and understood.
I have no doubt that Matti is the one I go to the next time I need help.

Se mere
2 år siden
Dino Knudsen

Matti er en superb behandler, han diagnosticerede hurtigt det problem som jeg døjede med (som bl.a. flere læger havde overset i årevis), behandlede og instruerede mig i hvorledes jeg gennem en egen indsats kunne forebygge problemet. Det har hjulpet mig gevaldigt. Siden har han også været flink til at svare på spørgsmål og give gode råd, selvom jeg ikke længere går til behandling hos ham. Jeg kan derfor stærkt anbefale Matti, han er en fagligt indsigtsfuld, yderst kompetent og samvittighedsfuld behandler.

(Translated by Google)
Matti is a superb therapist, he quickly diagnosed the problem I was suffering from (which, among other things, several doctors had overlooked for years), treated and instructed me in how I could prevent the problem through my own efforts. It has helped me tremendously. Since then, he has also been good at answering questions and giving good advice, even though I no longer go to him for treatment. I can therefore strongly recommend Matti, he is a professionally insightful, highly competent and conscientious therapist.

Se mere
4 år siden
Det siger vores kunder
Steen Holm Lauridsen

Super god oplevelse ! Hurtig afklaring af behandlingsforløb - de givne øvelser og behandlinger gav det ønskede resultat efter det oplyste antal konsultationer. Kan varmt anbefale CPH Ostepati !!

(Translated by Google)
Super good experience! Quick clarification of the course of treatment - the given exercises and treatments gave the desired result after the stated number of consultations. Can highly recommend CPH Ostepati!!

Se mere
3 år siden
Julie Mai Marup

Vil gerne anbefale Mette fra CPH Osteopati til behandling af spædbørn med smerter. Vi kom til Mette med vores lille pige på knap 3 uger da hun skreg i alle hendes vågne timer. Mette fandt hurtigt frem til kernen af problemet og allerede efter et par behandlinger havde vores lille pige det markant bedre. Efter 3 behandlinger har vi nu en pige i rigtig god trivsel. Vi vil med garanti vende tilbage til Mette hvis behovet opstår!

(Translated by Google)
Would like to recommend Mette from CPH Osteopathy for the treatment of infants with pain. We came to Mette with our little girl of almost 3 weeks when she screamed in all her waking hours. Mette quickly found the core of the problem and after just a few treatments, our little girl felt significantly better. After 3 treatments, we now have a girl in very good health. We will definitely return to Mette if the need arises!

Se mere
3 år siden
Hans Ekman-Henningsen

Jeg har gået hos Rene og er utrolig glad for hans professionelle og dygtige tilgang til mine udfordringer. Der er ingen tvivl om, at Rene ved hvad han taler om! Kan varmt anbefales

(Translated by Google)
I have gone to Rene and am incredibly happy with his professional and skillful approach to my challenges. There is no doubt that Rene knows what he is talking about! Can be highly recommended

Se mere
3 år siden
Denise D. Pedersen

Jeg har gået en god periode hos Mette. Hun er dybt professionel under behandling, og man kan til en hver tid stille spørgsmål. Hun har givet mig enormt mange gode øvelser, jeg kan hive frem og bruge, hvornår jeg end må have brug for dem.
Jeg vil til enhver tid vælge Mette.

(Translated by Google)
I have been with Mette for a good period of time. She is deeply professional during treatment, and you can ask her questions at any time. She has given me a huge number of good exercises that I can pull out and use whenever I may need them.
I will always choose Mette.

Se mere
3 år siden
Finn Nedergaard

3 behandlinger af Rene i CPH Osteopati fjernede mine skuldersmerter.

Jeg gik til CPH Osteopati for at få behandlet smerter i min venstre arm og skulder. Smerterne, der gjorde at jeg sov dårligt og at jeg bl.a. ikke kunne cykle uden at få ret stærke smerter, havde ved behandlingens start i varierende grad været tilstede i 3 måneder. De skyldtes sikkert eftervirkninger fra en frossen skulder, jeg havde haft 2 1/2 år tidligere.
Rene undersøgte min overkrop og behandlede mig ved første besøg. Allerede efter første behandling fik jeg det bedre, og efter anden behandling, en uge efter, var smerterne reduceret til ukendelighed. Efter 3. og sidste besøg var smerterne helt væk, og her - 2 uger efter - er de stadig helt væk.
Jeg er naturligvis glad for resultatet, og - efter at have gået til traditionel fysioterapi i nogle år - kan jeg ikke lade være med at dele min oplevelse af, at osteopati simpelthen kan noget mere. Der blev trykket og behandlet flere og andre steder end jeg forventede, f.eks. i mavemuskulaturen. Dette må skyldes osteopatens forståelse af sammenhængen og metodens helhedsbetragtninger.
Rene får hermed min bedste anbefaling ift. behandlingen, men også for sin klare og positive måde at kommunikere på.
Finn Nedergaard

(Translated by Google)
3 treatments by Rene at CPH Osteopathy removed my shoulder pain.

I went to CPH Osteopathy to have pain in my left arm and shoulder treated. The pain that caused me to sleep badly and that I, among other things, could not ride a bicycle without experiencing quite severe pain, had been present for 3 months to varying degrees at the start of the treatment. They were probably the after effects of a frozen shoulder I had 2 1/2 years earlier.
Rene examined my upper body and treated me on the first visit. Already after the first treatment I felt better, and after the second treatment, a week later, the pain was reduced beyond recognition. After the 3rd and last visit the pain was completely gone, and here - 2 weeks later - they are still completely gone.
I am naturally happy with the result and - after going to traditional physiotherapy for a few years - I cannot help but share my experience that osteopathy can simply do something more. It was printed and processed more and in other places than I expected, e.g. in the abdominal muscles. This must be due to the osteopath's understanding of the context and the overall considerations of the method.
Rene thus gets my best recommendation regarding the treatment, but also for his clear and positive way of communicating.
Finn Nedergaard

Se mere
3 år siden
Kristina Kristiansen

Efter flere måneder med spændinger, smerter i nakken og hovedpine, har Kims massage gjort underværker. Efter første massage faldt mine skuldre ned, den daglige hovedpine forsvandt, jeg har nu langt flere gode dage end dårlige dage. Kim meget kompetent og behagelig, under massagen bliver der trykket til når det er nødvendigt, aldrig for hårdt eller for blødt.
Matti har også hjulpet med flere problemer, som andre behandlere ikke har kunnet hjælpe med. Der er altid hurtig diagnosticering, god og realistisk vejledning.
Kan varmt anbefale både Matti og Kim :)

(Translated by Google)
After months of tension, neck pain and headaches, Kim's massage has worked wonders. After the first massage my shoulders sagged, the daily headaches disappeared, I now have far more good days than bad days. Kim very competent and pleasant, during the massage the pressure is applied when necessary, never too hard or too soft.
Matti has also helped with several problems that other therapists have not been able to help with. There is always a quick diagnosis, good and realistic guidance.
Can highly recommend both Matti and Kim :)

Se mere
3 år siden

ADRESSER

KØBENHAVNSTRANDLODSVEJ 12, 2300 KØBENHAVN S

BIRKERØD - HOVEDGADEN 2-4 1 sal, 3460 BIRKERØD

BALLERUP - BORUPVANG 3C, 2750 BALLERUP

(WTC Healthcare Center)

HELSINGØR  BIRKEDALSVEJ 35A, 1. sal, 3000 HELSINGØR,

Helsingør Sundhedshus, klinik 8

KØGE - FALKEVEJ 22, 4600 KØGE

KONTAKT

Spørgsmål eller booking?

Telefon: 93 888 303

Kontakt os på mail

kontakt@cphosteopati.com

Book tid online 

KLIK HER